From empty
To version 11.1
edited by Anders Göthberg
on 2020/12/30 14:16
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Revenue Accounting input
Parent
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Main.billing.technical-reference.Revenue Accounting.WebHome
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.XWikiGuest
1 +xwiki:XWiki.ang
Default language
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +en
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +px-custom-page-content
Content
... ... @@ -1,0 +1,75 @@
1 +== ==
2 +
3 +(% class="jumbotron" %)
4 +(((
5 +(% class="container" %)
6 +(((
7 +Skriv något bättre... och översätt till engelska...
8 +
9 +Revenue accounting rules sätts upp i PayEx Billing tillsammans med företaget för att spegla företagets bokföring
10 +
11 +Tillsammans med ProductCatalog där firman skickar in sina produkters egenskaper för bokföringen kan intäkterna redovisas till firman.
12 +)))
13 +)))
14 +
15 += Accounting rules - overview =
16 +
17 +In PayEx Billing internal GUI parameter set the companies accounting accounts with other instructions so revenue accounting could be created in PayEx Billing and be delivered to the company.
18 +
19 +== General ledger accounts ==
20 +
21 +Huvudbokskonton är klassificerade efter tillhörighet i företagens Balans- och Resultaträkning.
22 +I Balansräkningen används konton som börjar på 1 och 2. 1 = Tillgång, 2 = Skuld
23 +I Resultaträkningen används konton som börjar från 3 och uppåt. Dessa visar företags Intäkter och Kostnader. 3 = Intäkter, 8 = Intäkter och 7 = Kostnad.
24 +
25 +== General ledgers products ==
26 +
27 +Huvudboksprodukterna används i konteringen för att visa vilken typ av produkt som fakturerats.
28 +
29 +== Revenue types ==
30 +
31 +Här kan firman dela upp sina intäkter i de typer som de vill följa upp resultaten på.
32 +
33 +== Vat codes ==
34 +
35 +Momskoderna är framtagna efter Skatteverket regler gällande momsredovisning.
36 +I momsredovisningen så ska man uppge vilken omsättning man haft för tex. för försäljning inom Sverige 25%, momsfri försäljning, försäljning inom EU etc. etc.
37 +
38 +== Revenue Vat codes ==
39 +
40 +Intäktstyperna är registrerade ner på enskilda momstyper, momssatser och aktuell momskod.
41 +
42 +== Accounting rules - Revenues ==
43 +
44 +Tabell Revenue som visar vilket bokföringskonto som ska användas beroende på vilken typ av intäkt det är. För varje intäktstyp så finns det tre bokföringskonton, ett för varje momstyp
45 +
46 +== Accounting rules - Vat General ledger account ==
47 +
48 +Här kopplas momssatser i kombination med momstyp ihop med bokföringskonton för Utgående moms
49 +
50 +== Accounting rules - Billed in advance ==
51 +
52 +Tabell som visar hur respektive intäktstyp ska konteras i månadsrapporten BilledInAdvance-Report
53 +
54 +== Accounting rules - Unbilled Product ==
55 +
56 +Tabell som visar hur respektive intäktstyp ska konteras i månadsrapporten UnfilledProduct-report
57 +
58 +== Accounts receivable general ledger account ==
59 +
60 +Instruktion för vilket bokföringskonto som ska användas för Egna fakturafordringar. ==
61 +
62 +== Accounting rules - Output VAT ==
63 +
64 +Instruktion för vilka bokföringskonton som ska användas för momssatserna
65 +
66 +== Accounting rules - Rounding general ledger account ==
67 +
68 +Instruktion för hur öresavrundning ska konteras
69 +
70 +== Accounting rules - Recurring products ==
71 +
72 +Hantering av återkommande produkter och hur de skall konteras
73 +
74 +
75 +