Invoice columns examples

Introduction

Here you can view table type examples ranging from one to twelve columns.

To learn more about Invoice Layouts go to supplementary features section.

1545059041923-661.png

1545059058260-828.png

Column A1

A1
<SubOrderBlock TableType="A1">
    <ColumnHeadLine>
        <Columns>
            <Column ColumnNo="1">
                <Text>Rubrik</Text>
            </Column>
        </Columns>
    </ColumnHeadLine>
    <Rows>
        <Row>
            <Columns>
                <Column ColumnNo="1"> 
                    <Text>Första exemplet är hur en A1 kolumn ser ut, med rubrik. A1 styr om det skall vara endast en kolumn. Sedan fortsätter det upp till A12 om man så önskar. Man kan även blanda kolumnerna som man vill. Dom behöver inte komma i någon speciell ordning. Och man behöver inte använda alla kolumner. Alla kolumner passar inte tillsammans lodrätt. Det går även bra att bara använda sig av en typ kolumner.</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
   </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A2

A2
<SubOrderBlock TableType="A2">
   <ColumnHeadLine>
       <Columns>
            <Column ColumnNo="1">
                <Text>BESKRIVNING</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="2">
                <Text> SUMMA </Text>
            </Column>
        </Columns>
    </ColumnHeadLine>
    <Rows>
        <Row>
           <Columns>
                <Column ColumnNo="1">
                    <Text>Konsult</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="2">
                    <Text>2000.00</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
        <Row>
            <Columns>
                <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Fakturaavgift</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="2">
                    <Text>29.00</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
    </Rows>
</SubOrderBlock>

 

Column A3

A3
<SubOrderBlock TableType="A3">
   <ColumnHeadLine>
       <Columns>
           <Column ColumnNo="1">
               <Text> Produkt</Text>
           </Column>
            <Column ColumnNo="2">
                <Text>Antal</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="3">
                <Text>Styckpris</Text>
            </Column>
       </Columns>
   </ColumnHeadLine>
   <Rows>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Installations- och optimeringshjälp, RUT-berättigat</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>798.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Preliminär skattereduktion</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>399.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Fakturaavgift</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>49.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
   </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A4

A4
<SubOrderBlock TableType="A4">
   <ColumnHeadLine>
        <Columns>
            <Column ColumnNo="1">
                <Text>Produkt</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="2">
                <Text>Antal</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="3">
                <Text>Styckpris</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="4">
                <Text>Belopp</Text>
            </Column>
        </Columns>
    </ColumnHeadLine>  
    <Rows>
        <Row>
            <Columns>
                <Column ColumnNo="1">
                    <Text>Installationshjälp premium (1-4 boxar)</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="2">
                    <Text>1</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="3">
                    <Text>898.00</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="4">
                    <Text>898.00</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
        <Row>
            <Columns>
                <Column ColumnNo="1">
                    <Text>Fakturaavgift</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="2">
                    <Text>1</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="3">
                    <Text>49.00</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="4">
                    <Text>49.00</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
    </Rows>
</SubOrderBlock>

 

Column A5

A5
<SubOrderBlock TableType="A5">
   <ColumnHeadLine>
        <Columns>
            <Column ColumnNo="1">
                <Text>Objekt</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="2">
                <Text>Beskrivning</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="3">
                <Text>Antal</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="4">
                <Text>Pris</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="5">
                <Text>Summa</Text>
            </Column>
        </Columns>
    </ColumnHeadLine>
    <Rows>
        <Row>
            <Columns>
                <Column ColumnNo="1">
                    <Text>123456789</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="2">
                    <Text>Produkt 1</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="3">
                    <Text>2</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="4">
                    <Text>1000.00</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="5">
                    <Text>2000.00</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
        <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>234567891</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>Produkt 2</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>1000.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>1000.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text> FA01</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>Faktureringsavgift</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>29.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>29.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
   </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A6

A6
<SubOrderBlock TableType="A6">
   <ColumnHeadLine>
        <Columns>
            <Column ColumnNo="1">
                <Text>Beskrivning</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="2">
                <Text>Antal</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="3">
                <Text>Ordernummer</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="4">
                <Text>Pris</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="5">
                <Text>Rabatt</Text>
            </Column>
            <Column ColumnNo="6">
                <Text>Total</Text>
            </Column>
        </Columns>
    </ColumnHeadLine>
        <Rows>
            <Row>
                <Columns>
                <Column ColumnNo="1">
                    <Text>Produkt 1</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="2">
                    <Text>1</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="3">
                    <Text>798.00</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="4">
                    <Text>123456</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="5">
                    <Text>198.00</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="6">
                    <Text>600.00</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
        <Row>
            <Columns>
                <Column ColumnNo="1">
                     <Text>Produkt 2</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="2">
                    <Text>1</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="3">
                    <Text>499.00</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="4">
                    <Text>654321</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="5">
                    <Text>199.00</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="6">
                    <Text>300.00</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
        <Row>
            <Columns>
                <Column ColumnNo="1">
                    <Text>Fakturaavgift</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="2">
                    <Text>1</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="3">
                    <Text></Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="4">
                    <Text>29.00</Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="5">
                    <Text></Text>
                </Column>
                <Column ColumnNo="6">
                    <Text>29.00</Text>
                </Column>
            </Columns>
        </Row>
    </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A7

A7
<SubOrderBlock TableType="A7">             
   <ColumnHeadLine>              
       <Columns>                       
           <Column ColumnNo="1">                               
               <Text>Rubrik 1</Text>                           
           </Column>                       
           <Column ColumnNo="2">                               
               <Text>Rubrik 2</Text>                           
           </Column>                       
           <Column ColumnNo="3">                               
               <Text>Rubrik 3</Text>                           
           </Column>                       
           <Column ColumnNo="4">                               
               <Text>Rubrik 4</Text>                           
           </Column>                       
           <Column ColumnNo="5">                               
               <Text>Rubrik 5</Text>                           
           </Column>                       
           <Column ColumnNo="6">                               
               <Text>Rubrik 6</Text>                           
           </Column>                       
           <Column ColumnNo="7">                               
               <Text>Rubrik 7</Text>                           
           </Column>                  
       </Columns>                 
   </ColumnHeadLine>             
   <Rows>                    
       <Row>                  
           <Columns>                         
               <Column ColumnNo="1">                                  
                   <Text>Produkt 1</Text>                             
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="2">                                  
                   <Text>Produkt 2</Text>                             
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="3">                                  
                   <Text>Produkt 3</Text>                             
               </Column>                    
               <Column ColumnNo="4">         
                   <Text>Produkt 4</Text>                            
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="5">                                 
                   <Text>Produkt 5</Text>                             
               </Column>                        
               <Column ColumnNo="6">                                  
                   <Text>Produkt 6</Text>                             
               </Column>                        
               <Column ColumnNo="7">                                 
                   <Text>Produkt 7</Text>                             
               </Column>                    
           </Columns>                        
       </Row>                    
       <Row>                  
           <Columns>                        
               <Column ColumnNo="1">                                  
                   <Text>Produkt 1</Text>                             
               </Column>                        
               <Column ColumnNo="2">                                  
                   <Text>Produkt 2</Text>                             
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="3">                                  
                   <Text>Produkt 3</Text>                             
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="4">                                 
                   <Text>Produkt 4</Text>                             
               </Column>                        
               <Column ColumnNo="5">                                  
                   <Text>Produkt 5</Text>                             
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="6">                                  
                   <Text>Produkt 6</Text>                            
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="7">                                  
                   <Text>Produkt 7</Text>                             
               </Column>                      
           </Columns>                        
       </Row>                    
       <Row>                 
           <Columns>                        
               <Column ColumnNo="1">                                  
                   <Text>Produkt 1</Text>                             
               </Column>                        
               <Column ColumnNo="2">                                
                   <Text>Produkt 2</Text>                           
               </Column>                      
               <Column ColumnNo="3">                                 
                   <Text>Produkt 3</Text>                           
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="4">                                
                   <Text>Produkt 4</Text>                             
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="5">                                  
                   <Text>Produkt 5</Text>                          
               </Column>                         
               <Column ColumnNo="6">                                  
                   <Text>Produkt 6</Text>                             
               </Column>                        
               <Column ColumnNo="7">                                  
                   <Text>Produkt 7</Text>                             
               </Column>                      
           </Columns>                     
       </Row>              
   </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A8

A8
<SubOrderBlock TableType="A8">
   <ColumnHeadLine>
       <Columns>
           <Column ColumnNo="1">
               <Text>Beskrivning</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="2">
               <Text>Artikel</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="3">
               <Text>Ordernummer</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="4">
               <Text>Transportref.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="5">
               <Text>Datum</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="6">
               <Text>Antal</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="7">
               <Text>Á pris</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="8">
               <Text>Belopp</Text>
           </Column>
       </Columns>
   </ColumnHeadLine>
   <Rows>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Spillolja</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>G8003</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>987654321</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>ABC123</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>170118</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>500</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>50.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>25.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Brännbart</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>G5004</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>123456789</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>GHJ456</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>170118</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>300.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>300.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
   </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A9

A9
<SubOrderBlock TableType="A9">
   <ColumnHeadLine>
       <Columns>
           <Column ColumnNo="1">
               <Text>Beskrivning</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="2">
               <Text>Sal 1</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="3">
               <Text>Sal 2</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="4">
               <Text>Sal 3</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="5">
               <Text>Sal 4</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="6">
               <Text>Sal 5</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="7">
               <Text>Sal 6</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="8">
               <Text>Sal 7</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="9">
               <Text>Totalt</Text>
           </Column>
       </Columns>
   </ColumnHeadLine>
   <Rows>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Deltagare</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>10</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>10</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>10</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>30</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>30</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>40</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>50</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text>180</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Lunch</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>10</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>10</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>10</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>30</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>30</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>40</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>50</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text>180</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Pris</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>950.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>950.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>950.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>2850.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>2850.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>3800.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>4750.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text>17100.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
   </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A10

A10
<SubOrderBlock TableType="A10">
   <ColumnHeadLine>
       <Columns>
           <Column ColumnNo="1">
               <Text>Körda km</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="2">
               <Text>Förbr.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="3">
               <Text>Dygn</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="4">
               <Text>Tillb.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="5">
               <Text>Mod.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="6">
               <Text>År</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="7">
               <Text>Förs.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="8">
               <Text>Rabatt</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="9">
               <Text>Totalt</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="10">
               <Text>Moms</Text>
           </Column>
       </Columns>
   </ColumnHeadLine>
   <Rows>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>326.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>130.4</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>3</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>Nej</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>Volvo V70</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>2017</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>Ja</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>199.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text>3960.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="10">
                   <Text>792.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
   </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A11

A11
<SubOrderBlock TableType="A11">
   <ColumnHeadLine>
       <Columns>
           <Column ColumnNo="1">
               <Text>Produkt</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="2">
               <Text>Art.nr</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="3">
               <Text>Á pris</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="4">
               <Text>Färg</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="5">
               <Text>Antal</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="6">
               <Text>Moms</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="7">
               <Text>Exkl.moms</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="8">
               <Text>Ink.moms</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="9">
               <Text />
           </Column>
           <Column ColumnNo="10">
               <Text>Summa</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="11">
               <Text>Totalt</Text>
           </Column>
       </Columns>
   </ColumnHeadLine>
   <Rows>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Testprodukt</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>12345</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>500.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>Grön</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>5</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>625.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>2500.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>3125.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="10">
                   <Text>3125.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="11">
                   <Text />
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Testprodukt 2</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>23456</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>300.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>Blå</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>3</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>180.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>900.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>1080.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="10">
                   <Text>1080.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="11">
                   <Text />
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Testprodukt 3</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>34567</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>900.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>Röd</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>7</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>1260.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>6300.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>7560.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="10">
                   <Text>7560.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="11">
                   <Text>11765.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
   </Rows>
</SubOrderBlock>

Column A12

A12
<SubOrderBlock TableType="A12">
   <ColumnHeadLine>
       <Columns>
           <Column ColumnNo="1">
               <Text>Beskrivning</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="2">
               <Text>Produktnr.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="3">
               <Text>Antal</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="4">
               <Text>Lev.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="5">
               <Text>Pris</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="6">
               <Text>Rab.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="7">
               <Text>Lev.dat</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="8">
               <Text>Lager</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="9">
               <Text>Avd.</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="10">
               <Text>Projekt</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="11">
               <Text>Ex moms</Text>
           </Column>
           <Column ColumnNo="12">
               <Text>Moms</Text>
           </Column>
       </Columns>
   </ColumnHeadLine>
   <Rows>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Bord, Wing</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>100018</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>0</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>1500.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>150.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>-</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>Standard</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text>Förs.</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="10">
                   <Text>N</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="11">
                   <Text>0.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="12">
                   <Text>0.00</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Brandskåp, 3001</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text>100031</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text>1622.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text>0.00</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text>170117</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text>Standard</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text>Förs.</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="10">
                   <Text>N</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="11">
                   <Text>1297.60</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="12">
                   <Text>324.40</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
       <Row>
           <Columns>
               <Column ColumnNo="1">
                   <Text>Fakturaavgift</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="2">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="3">
                   <Text>1</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="4">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="5">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="6">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="7">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="8">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="9">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="10">
                   <Text />
               </Column>
               <Column ColumnNo="11">
                   <Text>39.20</Text>
               </Column>
               <Column ColumnNo="12">
                   <Text>9.80</Text>
               </Column>
           </Columns>
       </Row>
   </Rows>
</SubOrderBlock>

 

Created by Fredrik Nilsson on 2021/06/29 16:51